Kontakt

Prof. Dr. Horst Wieker

Projektkoordinator
Leiter der Forschungsgruppe Verkehrstelematik (FGVT) an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
Fon +49 681 5867 195
Fax +49 681 5867 122
i n f o r m a t i o n e n @ i k o p a . d e